Reklamácia tovaru

Na tovar zakúpený na stránke www.shaty.sk sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Pokiaľ sa na tovare počas záručnej doby objaví akákoľvek vada, máš ako kupujúca nárok na reklamáciu tovaru. Faktúra priložená v balíku slúži ako záručný doklad a musíš ju pri uplatnení reklamácie predložiť.

Postup pri reklamácií tovaru:

1.Vyplň reklamačný formulár: REKLAMAČNÝ FORMULÁR na stiahnutie tu

2.Odošli reklamačný formulár spolu s reklamovaným tovarom a faktúrou ako dokladom o zakúpení tovaru ako doporučenú zásielku, resp. doporučený list na adresu:

SHATY s.r.o.
Klčové 2090/40

Nové Mesto nad Váhom
915 01

3.Akonáhle zásielku dostaneme, pošleme ti potvrdenie o prijatí reklamácie

4.Najneskôr do 30 dní od potvrdenia o prijatí reklamácie ťa budeme informovať o spôsobe vybavenia reklamácie

 

VSTÚPIŤ DO E-SHOPU →

VSTÚPIŤ DO ONLINE POŽIČOVNE →